Dobra skola

Pravidla hry

Charakteristika hry

Hra se odehrává na bowlingových dráhách. Pro světové turnaje mají tyto dráhy přesně předepsaný délku, šířku i materiál z jakého je dráha vyrobena.

Smyslem hry, je hodit bowlingovou kouli tak, aby se koulela od stanoveného začátku dráhy (tzv. čáry přešlapu) až na samý konec dráhy, kde je umístěno deset kuželek. Tyto kuželky se hráč snaží srazit. Na sražení těchto deseti kuželek má hráč dva pokusy, po těchto pokusech se zapíší body do speciální tabulky. Potom jsou kuželky opět srovnány a hráč má další dva pokusy. Takto se odehraje deset kol.

Hra

Hra desetikuželkového sportu (bowling) se skládá z deseti částí (framů). V každé této části, kromě poslední má hráč dva hody, pokud ovšem na první hod srazí všechny kuželky (strik), již v této části nehází.

Dosáhne-li hráč striku (sražení napoprvé všech kuželek) nebo sparu (sražení napodruhé všech zbývajících kuželek z prvního hodu), hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

Počítání skóre

Skóre se zapisuje do této speciální tabulky pro bowling, kterou vidíme na obrázku nad tímto textem.

Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu (části) jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech. V našem případě je po prvním framu 30, protože další dva následující hody byli po 10 bodech. 

Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu. Příklad máme v 8 framu, kde bodový zisk je 10, plus 9 z následujícího hodu. 

S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu. Příklad máme ve 4 framu, kde bodový zisk je 7 + 2.

Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Příklad je ve framu 9, kde bodový zisk je 9 bodů.